Gryphon sp. z o.o.
PL EN
Gryphon sp. z o.o.

Production plant:
ul. Metalowców 11
58-100 Świdnica
POLAND

ul. Góralska 24
53-610 Wrocław
POLAND

tel. +48 74 640 95 00
fax. +48 74 640 95 95

gryphon@gryphon.pl
NIP: 897-17-17-041 | REGON: 020330791
wpisana do KRS VI Wydział Gospodarczy Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Fabrycznej - pod numerem KRS 0000260476 kapitał zakładowy: 2.500.000 zł